Osmanlı Tarihi

Osmanlı Devleti 1299-1922 yılları arasında varlığını sürdürmüş, dünya tarihinin en uzun süreli imparatorluklarından birisidir.